top of page

MILJØVENLIGE RETNINGSlINJER

Hos JÆGER CPH Jewelry køber vi vores materialer fra leverandører, vi er sikre på har ordentlige forhold og som deler vores miljøvenlige retningslinjer. 

Vi ønsker gennem dette valg at sikre os at hverken natur mennesker eller dyr har lidt overlast under udvindelsen af diverse materialer. Vi sørger for at bruge certificeret genbrugsguld, så der udvindes så lidt nyt guld og sølv som muligt. 

Hvordan arbejder JÆGER CPH Jewelry 

Vi arbejder kun med certificeret genbrugsguld. Ved genbrugsguld bliver der ikke brugt de enorme mængder vand som der normalt kræves for at udvinde guld. Man undgår også skrappe kemikalier og tungmetaller, som bl.a. kviksølv, der i nogle lande bruges og som er skadeligt for alt levende. 

Genbrugsguld er guld der har været brugt tidligere. Det kaldes også for recirkuleret guld og bioguld. 

Der findes masser af udvundet guld allerede. Guldet er oparbejdet og renset så det er klar til at blive bearbejdet på ny.

Vi bruger  leverandører der forhandler materialer, hvor der er sikret garanti for overholdelse af miljømæssige og etiske retningslinjer. Retningslinjer såsom at der ikke er tale om konfliktdiamanter, materialer udvundet under kummerlige forhold, børnearbejde o.lign.

Ligeledes arbejder vi med udvalgte perler som overholder de bæredygtige principper.

Her bruges der bl.a. ikke kemikalier til poleringen, men perlerne fremstår naturlige med de kvaliteter muslingen selv har skabt.  Ved høstning er der gode betingelser for både mennesker og miljø og naturens naturlige økobalance opretholdes.  

bottom of page